ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารฯ ม.นอร์ท เชียงใหม่

ในวันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ให้ต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารฯ จากมหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่ ที่เดินทางมาฝึกประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 2-15  ธันวาคม พ.ศ. 2564  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน