เปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3

ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา  รุ่นที่ 3 และให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ  ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน