สอบสัมภาษณ์ธุรการ สพป.ลำพูน เขต 1

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพุน  เขต 1  นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  ภัสพร จันทร์ผง ผอ. กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์  ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  สพป.ลำพูน เขต 1 ณ  ห้องประชุมมรกต  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน  2564