มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ 64

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมและให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564 โดยมีนายวินัย  แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีการคัดเลือกบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ และมอบประกาศเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ เพื่อเป็นเกียรติและแบบอย่างที่ดีในการสนับสนุนงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) ให้เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป