“คุรุออมสินสัมพันธ์” 64

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  นำทีมฟุตบอลครูอาวุโสจังหวัดลำพูน  เข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน “คุรุ – ออมสิน – สัมพันธ์” 64  เพื่อเป็นการสานความสัมพันธ์ในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และได้ทำการตรวจ ATK ให้กับนักกีฬาทุกท่านก่อนทำการแข่งขันฟุตบอล GSB & TEACHER FRIENDLY FOOTBALL 2021  ณ สนามอันดามันแอร์พอท จ.เชียงใหม่