ประชุมทวิภาคีหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษา 

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุมทวิภาคีหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายสุเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุมทวิภาคีหาแนวทางการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดธนาคารออมสินภาค 8 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้เชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบไปด้วย สพป.ชม.1 สพป.ชม.2 สพป.ชม.3 สพป.ชม.4 สพป.ชม.5 สพป.ชม.6 สพม.เชียงใหม่ สกสค.เชียงใหม่ และ สกสค.ลำพูน ณ โรงแรมรติลานนา จังหวัดเชียงใหม่