++ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 กำหนดการประเมินศักยภาพโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 คลิกดูรายละเอียดที่นี่