ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  มอบหมายให้นายสมภพ ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและทักษะชีวิตของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน  โครงการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน  “อบจ.นิทัศน์” ณ ห้องประชุม อบจ.ลำพูน  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2564