ทอดกฐินสามัคคีวัดรมณียาราม (กู่ระมัก)

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  มอบหมายให้นายธราพงศ์  สุเทียนทอง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นตัวแทนไปร่วมทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการต่อเติมศาลาบำเพ็ญบุญวัดรมณียาราม  (กู่ระมัก)  ต.ต้นธง  อ.เมือง  จ.ลำพูน  โดยมีพระมหาชาติชาย  ญาณโสภโณ  ดร. เจ้าอาวาส  และคณะกรรมการวัดฯ ให้การต้อนรับและให้ศีลให้พร