ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีฝ่ายบริหาร และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน