โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

ในวันที่  17  พฤศจิกายน  2564  นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดลำพูน ได้กรุณากล่าวเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 และให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม  โดยมีนายณัฐกุล  รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดลำพูน เป่นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน