ลงพื้นที่พิจารณาสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565

ดร.ณัฐกุล  รุณผาบ  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  มอบหมายให้  นางสาวจอมญาดา  โชคธาดานันท์  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะฯ  ลงพื้นที่ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  ร่วมกับสำนักงานคลัง จังหวัดลำพูน  ที่โรงเรียนบ้านป่าเลาสาขาแม่สะแงะ  และสาขาบ้านปงผาง  เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2564