ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียน

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนของโรงเรียนวัดบ้านเรือน  โรงเรียนวัดน้ำดิบ  โรงเรียนบ้านโทกน้ำกัด และโรงเรียนวัดหนองสมณะ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยทั้ง 4 โรงเรียนมีความพร้อมตามมาตรการของ สบค.จังหวัดลำพูน เป็นไปอย่างเคร่งครัด ในการนี้ได้พบปะคณะครูเพื่อให้กำลังในการทำงาน และถือโอกาสขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง