พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2564

ในวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มฯ ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2564 เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และประชุมฝ่ายบริหารเพื่อมอบหมายภารกิจงาน สำหรับการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน