พิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายธราพงศ์  สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมงานพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564 จังหวัดลำพูน  จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยท่านวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี  รางวัลครูยิ่งคุณ ปี 2564 รุ่นที่ 5 ว่าที่ร้อยตรีอภิรมย์ จามพฤกษ์ ครูโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน อ.เมือง  จ.ลำพูน