พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร ก.ต.ป.น.

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.  นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครผู้แทนผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในคณะก.ต.ป.น. แทนรายเดิมที่เกษียณอายุราชการก่อนครบวาระ 3 ปี เพื่อดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน