สพป.ลำพูน เขต 1 จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้ นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี พ.ศ.2564 ซึ่งตามมติครม. เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดย นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม มีฝ่ายบริหาร ข้าราชการและบุคลากรใน สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ สวนครัวปันสุข สพป.ลำพูน เขต 1