ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564

ในวันจันทร์ที่  18 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ครั้งที่ 2/2564  โดยมีคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มฯ ร่วมกับบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 1  และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัดฯ  เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมจาจุรี  สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน