ประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  มอบหมายให้ นายธราพงศ์ สุเทียนทอง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เข้าร่วมการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลากลางจังหวัดลำพูน และห้องประชุมศาลากลางจังหวัด (ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Confereencence)ของกระทรวงมหาดไทย)