กิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำ สพป.ลำพูน เขต 1

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสู่คุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  ในการนี้  ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 ได้มาพบปะพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการอีกดวย  ณ  ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 23 กันยายน  2564