Academic Symposium  2021

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา  Academic Symposium  2021  ด้วยระบบ Online โดยมีโรงเรียนในสังกัดฯ ทุกโรงเรียนเข้าร่วม  ณ  ห้องประชุมจามจุรี  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  10  กันยายน  2564