การรับเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาท ทั้งการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือรับเงินสดที่โรงเรียน

สำหรับกรณีไม่มีรายชื่อ หรือไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด สอบถามได้ที่เบอร์ 1579, สถานศึกษาต้นสังกัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หรือส่วนราชการต้นสังกัด โดยสามารถตรวจสอบช่องทางเช็กสิทธิรับเงินเยียวยา 2,000 บาท https://student.edudev.in.th/