Academic Symposium  2021

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา  Academic Symposium  2021  ด้วยระบบออนไลน์  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  2  กันยายน  2564