การเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ PISA 2022

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ PISA 2022  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2564