อบรม online  แนวทางการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนและการผลิตสื่อ

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรม online  แนวทางการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียนและการผลิตสื่อ  ณ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล conference room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2564