ร่วมการประชุมทางไกล Video Conference กับ สพฐ.

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  พร้อมด้วยนายวินัยแป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องฯ  ร่วมการประชุมทางไกล Video Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมาตรการช่วยเหลือบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายนักเรียนกับ สพฐ. ณ  สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564