พิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19 พ.ศ. 2565

นายประสิทธิ์  กะตะศิลา  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”  ครั้งที่ 19  พ.ศ. 2565  สังกัด สพป.ลำพูน  เขต 1  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมื่อง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2564