ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการอบรม online

นายสมภพ  ทิพย์เวียง  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  เป็นประธานในการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการอบรม online  เรื่อง  แนวทางการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน  และการผลิตสื่อส่งเสริมนิสัยการรักการอ่านสำหรับครูบรรณารักษ์โดยใช้บอร์ดเกมส์การศึกษา  ณ  ห้องประชุมทานตะวัน  สพป.ลำพูน  เขต 1  เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2564