จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุุมการจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  23  สิงหาคม  2564