กิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม

ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  และคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มฯ ร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยให้แต่ละกลุ่มจัดกิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาคุณธรรมของแต่ละกลุ่ม แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาหลอมรวมเป็นผลการถอดบทเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ณ  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2564