ขยายผลการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) เครือข่ายผ่านระบบ Google Meet

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารฯและทีมงานองค์กรคุณธรรม เข้าร่วมประชุมขยายผลการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) เครือข่ายผ่านระบบ Google Meet เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ณ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกล conference room สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน