ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19  พ.ศ.  2564 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.  2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกครูเข้ารับรางวัลโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 19  พ.ศ.  2565  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  1/2564  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน