โรงเรียนตำบลริมปิง ร่วมประชุม Conference สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และการประชุมออนไลน์แนวการจัดการเรียนรู้ STEM Education