พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2564

เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  และคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2564  เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19  สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด  และในช่วงบ่ายดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อปรับภารกิจให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างใกล้ชิด โดย เปิดรับฟังทุกความคิดเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษามาโดยตลอด  ณ  ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน