การประชุมตรวจสอบข้อมูล OIT 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมตรวจสอบข้อมูล OIT  โดยให้ผู้รับผิดชอบOITแต่ละกลุ่ม ได้เข้านำเสนอ OIT ที่รับผิดชอบทีละกลุ่ม  ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน