สพป.ลำพูน เขต 1 ถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดได้นำเทียนจำนำพรรษา ปัจจัยไทยธรรม ถวาย ณ วัดรมณียาราม (กู่ระมัก) ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีในหมู่คณะและรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน ถือเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี ดร.พระครูปลัดชาติชาย เจ้าอาวาสวัดรมณียาราม (กู่ระมัก)เป็นประธานฝ่ายสงฆ์รับเทียนพรรษา และปัจจัยไทยธรรม