ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรองรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และประชุมเพื่อพิจารณาผลงานการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติ

สพป.ลำพูน  เขต 1  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อรับรองรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และประชุมเพื่อพิจารณาผลงานการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤติ  ณ  ห้องประชุมพลอยไพลิน  สพป.ลำพูน  เขต 1  อ.เมือง  จ.ลำพูน  เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2564