พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  และคณะรอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  ร่วมรับชม-รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2564  ณ ห้องประชุมบุษราคัม  สพป.ลำพูน  เขต 1 อ.เมือง  จ.ลำพูน เพื่อรับทราบนโยบายในการจัดการศึกษาช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน สำหรับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส (โควิค – 19 ) แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด