รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

เมื่อวันที่ 24 กมิถุนายน  2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย  แป้นน้อย  รอง ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1 เดินทางออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านศรีป้าน  โรงเรียนบ้านเหมืองลึก  และโรงเรียนบ้านหนองยางไคล  อ.แม่ทา   จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 พร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และให้กำลังใจคณะครูฯ ตลอดจนแนะแนวนักเรียนในโอกาสเปิดเทอมใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูฯ ให้การต้อนรับ