นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนมอบอุปกรณ์การเรียน หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์

เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม  2564  ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์  ผอ.สพป.ลำพูน  เขต 1  มอบหมายให้นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1  ให้การต้อนรับนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน / ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี นายอำเภอเมืองลำพูน ปลัดอำเภอประสานงานประจำตำบล ลูกจ้าง TST องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย และนางภัทษร คำแหง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้มาพบปะกลุ่มนักเรียน ของโรงเรียนวัดเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน และจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้เด็กนักเรียน ไพร้อมกับมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดรายจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับครอบครัวของเด็กนักเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ณ  โรงเรียนวัดเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน