พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24 /2564

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารร่วมการประชุมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24 /2564 ผ่านระบบ Video Conference พื่อรับมอบนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนใน 5 รูปแบบ ตามบริบท และความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน ได้แก่ ON-AIR ONLINE ON–DEMAND ON-HAND และ ON–SITE ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา- 2019   ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน