ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เยี่ยมโรงเรียน

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 1 เดินทางออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนตอง และโรงเรียนบ้านล้องหนองหอย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 พร้อมกับแนะนำการปฏิบัติตนในภาวะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมพิธีไหว้ครูที่โรงเรียนบ้านดอนตอง  โดยได้ให้กำลังใจคณะครูฯ ตลอดจนแนะแนวนักเรียนในโอกาสเปิดเทอมใหม่ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูฯ ให้การต้อนรับ