ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายพันท์ คำพรรษา และนายวินัย แป้นน้อย รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน พร้อมด้วยคณะกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนและสิ่งของ ให้แก่เด็กหญิงแสงนวล ไม่มีนามสกุล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดสันต้นธง อ.เมือง  จ.ลำพูน  ที่ประสบอัคคีภัย เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ตามวัตถุประสงค์ ของกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.ลำพูน เขต 1