สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่ 5/2564

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายพันท์ คำพรรษา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบ Google Meet ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564