ประชุมคัดเลือกโรงเรียนนำร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมคัดเลือกโรงเรียนนำร่องของโครงการโรงเรียนคุณภาพ เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพ เป็นไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนางสาวอำไพ บุญสูง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564