รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตามนโยบายการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ได้มอบหมายให้นายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวเกสรีพรรณ ใจคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตามนโยบายการจัดการศึกษาและวาระเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิท – 19) แก่ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ ณ ห้องประชุมเชอรรี่ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน