ขรก. สพป.ลำพูน เขต 1 ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มแรก

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ลำพูน  เขต 1 จำนวน 40 คนเดินทางไปฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เข็มแรก ณ โรงพยาบาลลำพูน โดยโรงพยาบาลลำพูน ปรับแผนรูปแบบและขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สามารถเพิ่มจำนวนการฉีดวัคซีนได้จากเดิมชั่วโมงละ 100 คน เป็นชั่วโมงละ 150 คน ทั้งนี้จังหวัดลำพูน ได้เตรียมยื่นเรื่องถึงกรมควบคุมโรค ขอรับการสนับสนุนวัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อนำมาจัดสรรให้กับกลุ่มผู้ที่มีอาชีพเสี่ยง เช่น บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มแรงงานโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งกลุ่มประชากรแฝงที่ไม่ได้ยู่ในทะเบียนบ้าน แต่มาพักอาศัยอยู่ บ้านเช่า หรือ หอพัก รวมกว่า 6 หมื่นคน ให้เข้าถึงการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด  ด้าน แพทย์หญิงภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน เผยว่า สำหรับวันนี้ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค , บุคลากร แพทย์ พยาบาล อสม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ด่านหน้า โดยโรงพยาบาลลำพูนได้ทดลองปรับรูปแบบและขั้นตอนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 โดยการ “เชิญท่านนั่งประจำเก้าอี้ เจ้าหน้าที่จะเคลื่อนไปหา” ซึ่งรวมจุดการฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดนั่งพักสังเกตอาการไว้ในสถานที่เดียวกัน เพื่อเตรียมความพร้อมดูแลในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุ ที่จะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นี้เป็นต้นไป สำหรับในภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเพิ่มจำนวนการฉีดวัคซีนได้จากเดิมชั่วโมงละ 100 คน เป็นชั่วโมงละ 150 คน