VDO Conference นโยบายการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนายวินัย แป้นน้อย รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล VDO Conference นโยบายการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และเตรียมการสอบคัดเลือกนักเรียนม.1และม.4 เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน