ประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ด้วยระบบ Video Conference กับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรง ในสังกัดฯ โดยมีนายสมภพ ทิพย์เวียง รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และบุคลากรกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน