แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา08.30น.  ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนตามบริบทของโรงเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน